27 நட்சத்திரங்களின் காயத்ரி மந்திரங்கள்

by Lifestyle Editor

உங்கள் நட்சத்திர காயத்ரி மந்திரத்தை மனப்பாடம் செய்து தினமும் குறைந்தது 9 முறையாவது சொல்லுங்கள். வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.

அஸ்வினி:

ஓம் ஸ்வேத வர்ண்யை வித்மஹே | சுதாகராயை தீமஹி | தன்னோ அச்வநௌ ப்ரசோதயாத்

பரணி:

ஓம் க்ருஷ்ணவர்னாயை வித்மஹே | தண்டதராயை தீமஹி | தன்னோ பரணி ப்ரசோதயாத்

கிருத்திகை:

ஓம் வன்னிதேஹாயை வித்மஹே | மஹாதபாயை தீமஹி | தன்னோ க்ருத்திகா ப்ரசோதயாத்

ரோஹிணி:

ஓம் ப்ராஜாவிருத்யைச வித்மஹே | விச்வரூபாயை தீமஹி | தன்னோ ரோஹினி ப்ரசோதயாத்

மிருகசீரிடம்:

ஓம் சசிசேகராய வித்மஹே | மஹாராஜாய தீமஹி | தன்னோ ம்ருகசீர்ஷா ப்ரசோதயாத்

திருவாதிரை:

ஓம் மஹா ச்ரேஷ்டாய வித்மஹே | பசும்தநாய தீமஹி | தன்னோ ஆர்த்ரா ப்ரசோதயாத்

புனர்பூசம்:

ஓம் ப்ரஜாவ்ருத்யைச வித்மஹே | அதிதிபுத்ராய த தீமஹி | தன்னோ புனர்வஸு ப்ரசோதயாத்

பூசம்:

ஓம் ப்ரம்ம்வர்ச்சஸாய வித்மஹே | மஹா திஷ்யாய தீமஹி | தன்னோ புஷ்ய ப்ரசோதயாத்

ஆயில்யம்:

ஓம் ஸர்பராஜாய வித்மஹே | மஹா ரோசனாய தீமஹி | தன்னோ ஆச்லேஷ ப்ரசோதயாத்

மகம்:

ஓம் மஹா அனகாய வித்மஹே | பித்ரியா தேவாய தீமஹி | தன்னோ மகஃப்ரசோதயாத்

பூரம்:

ஓம் அரியம்நாய வித்மஹே | பசுதேஹாய தீமஹி | தன்னோ பூர்வபால்குநீ ப்ரசோதயாத்

உத்திரம்:

ஓம் மஹாபகாயை வித்மஹே | மஹாச்ரேஷ்டாயை தீமஹி | தன்னோ உத்ரபால்குநீ ப்ரசோதயாத்

அஸ்தம்:

ஓம் ப்ரயச்சதாயை வித்மஹே | ப்ரக்ருப்ணீதாயை தீமஹி | தன்னோ ஹஸ்தா ப்ரசோதயாத்

சித்திரை:

ஓம் மஹா த்வஷ்டாயை வித்மஹே | ப்ரஜாரூபாயை தீமஹி | தன்னோ சைத்ரா ப்ரசோதயாத்

சுவாதி:

ஓம் காமசாராயை வித்மஹே | மகாநிஷ்டாயை தீமஹி | தன்னோ சுவாதி ப்ரசோதயாத்

விசாகம்:

ஓம் இந்த்ராக்நௌச வித்மஹே | மஹாச்ரேஷ்ட்யைச தீமஹி | தன்னோ விசாகா ப்ரசோதயாத்

அனுஷம்:

ஓம் மித்ரதேயாயை வித்மஹே | மஹா மித்ராய தீமஹி | தன்னோ அனுராதா ப்ரசோதயாத்

கேட்டை:

ஓம் ஜயேஷ்டாயை வித்மஹே | மகா ஜய்ஷ்ட்யாயை தீமஹி |தன்னோ ஜ்யேஷ்டா ப்ரசோதயாத்

மூலம்:

ஓம் ப்ராஜாதிபாயை வித்மஹே | மஹப்ராஜையை தீமஹி | தன்னோ மூலாப் ப்ரசோதயாத்

பூராடம்:

ஓம் சமுத்ரகாமாயை வித்மஹே | மஹாபிஜிதாயை தீமஹி | தன்னோ பூர்வாஷாடா ப்ரசோதயாத்

உத்திராடம்:

ஓம் விஸ்வேதேவாய வித்மஹே | மஹா ஷாடாய தீமஹி | தன்னோ உத்ராஷாடா ப்ரசோதயாத்

திருவோணம்

ஓம் மஹா ச்ரோணாய வித்மஹே | புண்யஸ்லோகாய தீமஹி | தன்னோ ச்ரோணா ப்ரசோதயாத்

அவிட்டம்

ஓம் அக்ர நாதாய வித்மஹே | வசூபரீதாய தீமஹி | தன்னோ சரவிஹ்டா ப்ரசோதயாத்

சதயம்

ஓம் பேஷஜயா வித்மஹே | வருண தேஹா தீமஹி | தன்னோ சதபிஷக் ப்ரசோதயாத்

பூரட்டாதி:

ஓம் தேஜஸ்கராய வித்மஹே | அஜஏகபாதாய தீமஹி | தன்னோ பூர்வப்ரோஷ்டபத ப்ரசோதயாத்

உத்திரட்டாதி:

ஓம் அஹிர் புத்ந்யாய வித்மஹே | ப்ரதிஷ்டாபநாய தீமஹி | தன்னோ உத்ரப்ப்ரோஷ்டபத ப்ரசோதயாத்

ரேவதி:

ஓம் விச்வரூபாய வித்மஹே | பூஷ்ண தேஹாய தீமஹி | தன்னோ ரைய்வதி ப்ரசோதயாத்.

Related Posts

Leave a Comment