இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் …

by Lifestyle Editor
0 comment

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து 5,615 ரூபாய் ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்து ரூ.44,920 ஆகவும் விற்பனையாகிறது.

18 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.9 உயர்ந்து 4,600 ரூபாய் ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ. 72 உயர்ந்து ரூ.36,800 ஆகவும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 40 காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.80.00 எனவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.80,000 எனவும் விற்பனையாகிறது.

Related Posts

Leave a Comment