அரசு ஓய்வூதிய வயதை 68 ஆக உயர்த்துவதை பிற்போட அரசாங்கம் முடிவு ..

by Lifestyle Editor

அரசு ஓய்வூதிய வயதை 68 ஆக உயர்த்தும் திகதியை முன்வைக்க மாட்டோம் என்று அரசாங்கம் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த மாற்றத்தைச் செய்வதற்கான நேரம் இதுவல்ல என்றும், அடுத்த பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிறகு எந்த முடிவும் எடுக்கப்படுமெனவும் வேலை மற்றும் ஓய்வூதியத் துறை செயலர் மெல் ஸ்ட்ரைட், இன்று (வியாழக்கிழமை) அறிவிக்கவுள்ளார்.

மாநில ஓய்வூதிய வயது 66 மற்றும் 2046 முதல் 68 ஆக உயர உள்ளது. 2017இல் முந்தைய அரசாங்க மதிப்பாய்வு 2030களின் பிற்பகுதியில் உயர்வை முன்னோக்கி கொண்டு வரலாம் என்று பரிந்துரைத்தது.

சட்டத்தின்படி, ஒவ்வொரு ஆறு வருடங்களுக்கும் ஒரு முறை அமைப்பில் திட்டமிடப்பட்ட மாற்றங்களை அரசாங்கம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும், மேலும் சமீபத்திய மதிப்பாய்வு சம்பந்தப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் ஆயுட்காலம் போன்ற காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

ஓய்வூதிய வயது குறித்த சமீபத்திய சட்டப்பூர்வ மதிப்பாய்வின் முடிவுகளை உறுதிப்படுத்த, பணி மற்றும் ஓய்வூதியச் செயலர் மெல் ஸ்ட்ரைட், பின்னர் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுவார்.

Related Posts

Leave a Comment