வேல்ஸில் உள்ள அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் ஜனவரி இறுதிக்குள் பூஸ்டர் தடுப்பூசி!

by Column Editor

வேல்ஸில் உள்ள அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் ஜனவரி இறுதிக்குள் பூஸ்டர் தடுப்பூசி வழங்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சர் எலுன்ட் மோர்கன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தடுப்பூசி மையங்கள் திறந்திருக்கும். வாக்-இன் மற்றும் டிரைவ்-த்ரூ விருப்பங்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் திறந்திருக்கும்.

வேல்ஸின் சில பகுதிகளில் வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்க அனுமதிக்க இராணுவத்திடம் இருந்து கூடுதல் உதவியும் கோரப்பட்டுள்ளது.

கொவிட்டின் ஓமிக்ரோன் மாறுபாட்டின் நான்கு தொற்றுகள் வேல்ஸில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்தநிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தேசிய சுகாதார சேவையின் தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கையை ஒரு நாளைக்கு 19,000 இலிருந்து வாரத்திற்கு 200,000க்கும் அதிகமான இலக்கை அடைய அனுமதிக்கும்.

Related Posts

Leave a Comment