இலங்கையில் இருக்கும் மர்ம குகை…ஆபத்தான பயணத்திற்குப் பிறகு காத்திருக்கும் அதிசயம்!

by Column Editor
0 comment

இலங்கையின் மிகப்பெரிய நிலத்தடி குகை “நில் திய போகுன” “நீல நீர் குளம்”.

இலங்கையை ஆண்ட ராவணன் சீதாவை இந்தியாவில் இருந்து அழைத்து வந்து மிகவும் வசதியான மற்றும் மிகவும் பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்திருந்ததாக புராணங்களில் படித்திருக்கின்றோம்.

அந்த பாதுகாப்பான இடம் நீல நீர் நிரம்பிய பாழடைந்த மர்ம நிலத்தடி அரண்மனை வளாகம் என்று பலர் நம்புகிறார்கள்.

இது கரண்டகொல்ல உதுகிரிந்த காந்த இடத்தில் சுமார் 2 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது, சுமார் 1500 அடி நிலத்தடியில் அமைந்துள்ள இந்த நீல நீர் குளத்திற்கு சுரங்கப்பாதையை நீங்கள் காணலாம்.

மிகவும் கடினமான மற்றும் மிகவும் ஆபத்தான பயணத்திற்குப் பிறகு இந்த நீல நீர் குளத்தின் இருப்பிடத்தை நீங்கள் அடையலாம்.

Related Posts

Leave a Comment