2024- 25 பட்ஜெட்டில் துறை ரீதியாக நிதி ஒதுக்கீடு விவரம்…

by Lifestyle Editor

இந்தப் பட்ஜெட்டில் துறைரீதியாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட விவரங்களை பார்க்கலாம்.

அதில், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு ரூ. 25,858 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*மகளிர் நலன் , சமூக நலத்துறைக்கு ரூ.13720 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ.44 ,042 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*மருத்துவத்துறைக்கு ரூ.20198 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*உயர்கல்வித்துறைக்கு ரூ.8212 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மேம்பாட்டுத்துறைக்கு ரூ.3706 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*தமிழ்நாடு போக்குவரத்துறைக்கு ரூ.6371 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*தொழில்துறைக்கு ரூ.1557 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*சிறுபான்மையினர் நலனுக்காக ரூ.1429 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

*இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறைக்கு ரூ.440 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Posts

Leave a Comment