ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் வங்கிகளுக்கு 15 நாட்கள் விடுமுறை …

by Lifestyle Editor

இந்தியாவிலுள்ள வங்கிகள் அனைத்தும் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில், அனைத்துத் தனியார் மற்றும் அரசு வங்கிகள் அனைத்திற்கு அனைத்து மா நில, பண்டிகைகள், மற்றும் அரசு விடுமுறைகள் வழங்கப்படுவதுடன், இரண்டாவது மற்றும் 4 வது சனிக்கிழமையுடன், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வழக்கமாக விடுமுறை தினமாகும்.

இந்த நிலையில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 15 நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை என தகவல் வெளியாகிறது.

அதன்படி, ஏப்ரல் 1 – சனிக்கிழமை , ஏப்ரல் -2 ஞாயிறுக்கிழமை, ஏப்ரல் -4 மகாவீர் ஜெயந்தி, ஏப்ரல் -5 பாபு ஜஞ்சீவன் ராம் பிறந்த தினம், ஏப்ரல் 7 –புனித வெள்ளி, ஏப்ரல் -8 இரண்டாவது சனிக்கிழமை, ஏப்ரல் -9- ஞாயிறு, ஏப்ரல்-14- அம்பேத்கார் ஜெயந்தி, ஏப்ரல் 9-விஷு, பெங்காலில் புத்தாண்டு தினம், ஏப்ரல் 10- ஞாயிறு விடுமுறை, ஏப்ரல்-18- ஷிப் இ கத்ர்,-ஏப்ரல்-21 ரம்ஜான் ஈத்,ஏப்ரல்-22 4 வது சனிக்கிழமை, ஏப்ரல்-23 ஞாயிறு விடுமுறை, ஏப்ரல்-30 ஞாயிறு விடுமுறை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Related Posts

Leave a Comment