பாங்கோட்

by Lifestyle Editor
0 comment

நைனித்தால் நகரிலிருந்து 15 கி.மீ தூரத்தில் இந்த பாங்கோட் எனும் சிறு கிராமம் உள்ளது. இந்த கிராமத்திற்கு செல்லும் வழியில் பயணிகள் நைனா பீக், ஸ்னோ வியூ மற்றும் கில்பரி ஆகிய இதர சுற்றுலா அம்சங்களை ரசித்தபடி செல்லலாம்.

இந்த கிராமப்பகுதியில் 150 வகையான பறவையினங்கள் வசிப்பதால் இது பறவை ரசிகர்களுக்கு பிடித்த இடமாக திகழ்கிறது. கிரிஃப்பான், நீலச்சிறகு மின்லா பறவைகள், அரிய வகை மரங்கொத்திகள், ஃபோர்டெயில் பறவைகள், லாமெர்கெயர் பறவைகள் மற்றும் கலீஜ் காக்கைகள் போன்றவற்றை இங்கு காணலாம்.

Related Posts

Leave a Comment