செவ்வாய்க் கிரகத்தில் பாதுகாப்பாக நாசாவின் கலம் தரையிறக்கினார் சுவாதி மோகன்!

by News Editor
0 comment

செவ்வாய்க் கிரகத்தில் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியது நாசாவின் கலம் நெறிப்படுத்தி தரையிறக்கினார் சுவாதி மோகன்!

நெற்றியில் பொட்டுடன் நெறிப்படுத்திய சுவாதி மோகனைப் பார்க்கும் போது பெருமையாக இருக்கிறது……

Related Posts

Leave a Comment