உலகில் 5 ஜோடி இதயம் யாருக்கு இருக்கிறதுனு தெரியுமா? பலரும் அறிந்திடாத வியக்க வைக்கும் தகவல்

by Lifestyle Editor
0 comment

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இதயங்களை கொண்ட உயிரினங்கள் பற்றி, இந்த கட்டூரைகள் விளக்கமாக பார்க்கலாம்.

  • உழவனின் நண்பன் என்று அழைக்கப்படும் மண்புழுவிற்கு, 5 ஜோடி இதயங்கள் இருக்கிறது.
  • கணவாய் மீனுக்கு 3 இதயங்கள் இருக்கிறது.
  • விலாங்கு வகையை சேர்ந்த ஆக்பிஷ் எனப்படும் மீனுக்கு 4 இதயங்கள் இருக்கிறது.
  • ஆக்டோபஸ் மீனிற்கு 3 இதயம் இருக்கிறது.
  • தவளைக்கு ஒரு இதயமும் தான் உள்ளது. ஆனால், 3 இதய அறையை தவளை கொண்டுள்ளது. வேறுபட்ட இதய அமைப்பை கொண்டிருக்கும் நீர்வாழ் உயிரினங்களில், இதுவும் ஒன்று.
  • கரப்பான்பூச்சிக்கு ஒரே ஒரு இதயம் தான். ஆனால், 13 இதய அறைகள் உள்ளது. மனிதனுக்கு 4 இதய அறைகள் தான் உள்ளது.

Related Posts

Leave a Comment