உங்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்யும் டிப்ஸ்

by Lifestyle Editor
0 comment

செம்பு பாத்திரங்களை கெட்சபால் துடைக்கவும். பளிச்சென்று புதிய பாத்திரம் போல் மின்னும்.

வெள்ளை ஷூவை பேக்கிங் சோடாவால் துடைத்து கழுவ வெண்மையான புதிய ஷூ போல் திகழும்.

ஃபோயில் பேப்பரால் பாத்திரங்களை கழுவினால் அடிபிடித்த கரைகளை சுத்தம் செய்யலாம்.

Related Posts

Leave a Comment