ஏசியில் தேவை எச்சரிக்கை

by Lifestyle Editor
0 comment

நம் நாட்டை போன்ற வெட்ப மண்டல நாடுகளில் ஏசி வசதிகள் அனைத்து இடங்களிலும் உள்ளன. இது நன்மையை விட தீமைகளை விளைவிக்கிறது. உங்கள் சருமத்தை ஏசி எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்று சம்ரீன் சாமத் விளக்குகிறார்.

அலுவலகங்களில் உள்ள ஏசி சருமத்தின் ஈர பதத்தை எடுத்துக் கொண்டு வரட்சியாகச் செய்கிறது. இதற்கு நாம் மிஸ்டை பயன்படுத்த வேண்டும். கைகளில் ஏற்படும் வரட்சியை செரி செய்ய ஹேண்ட் க்ரீம் பயன்படுத்துங்கள்.

உதடுகள் காய்ந்து வரட்சியானால் லிப் பாம் பயன்படுததுவதால் காய்ந்த உதடுகளை தவிர்க்கலாம்.

அதிகமாக தண்ணீர் அருந்துவதை வழக்கபடுத்தினால் சருமத்தை வரட்சியிலிருந்து பாதுகாக்கலாம்.

ஏசியினால் ஏற்படும் வரட்சி சருமத்தை உடம்பில் குளித்த பின்னர் பாடி பட்டர்களை பயன்படுத்தி தவிற்கலாம்.

Related Posts

Leave a Comment