சருமப் பாதுகாப்பிற்கு

by Lifestyle Editor
0 comment

தோல் நிறத்தை பராமரிக்கவும் புறஊதாக் கதிர்களில் இருந்து பாதுகாக்கவும் எளிய வழி வெயிலிலிருந்து பாதுகாக்கும் பாடி மாய்ஸ்சுரைஸர் கிரீம்தான்.

உங்கள் முகத்தை தொடர்ந்து பராமரிப்பது அதை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது, ஆனால் உடலின் மற்ற பாகங்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. இயற்கை யான தோல் உதிர்ப்பு கொண்ட மாய்ஸ்சுரைஸர் சரும நிறத்தை சமநிலையோடு வைத்திருப்பதுடன், உடலுக்கும் முகத்துக்குமான நிற வேறுபாட்டையும் குறைக்கிறது. புற ஊதாக் கதிர்களின் பாதிப்புகளில் இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்க உதவும் எஸ்.பி.எஃப். கொண்ட ஒரு லோஷனைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
சருமத்தை மென்மையாக்க தேவையான பொருள்கள் பாடி மாய்ஸ்சுரைஸர்களில் உண்டு. மாய்ஸ்சுரைஸர்கள் சருமத்தின் மேல் அடுக்கில் செயல்பட்டு, ஈரப்பதம் வழங்குவதோடு, ஈரப்பத அடுக்கு உலர்வதை குறைக்கிறது. சன் புரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர் என்பதே எஸ்.பி.எஃப். இது புற ஊதாக் கதிர்கள் சருமத்தை பாதிப்பதை தடுக்கிறது. இந்திய கோடை காலத்துக்கு 30 முதல் 50 வரையிலான எஸ்.பி.எஃப். சிறந்தது.

தோல் வகை ஏற்றது எது?

எண்ணெய்ப்பசை சருமம்: பருக் களைத் தடுக்க தண்ணீரைச் சார்ந்த எண்ணெய் பசையற்ற மாய்ஸ்சுரைஸரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
உலர்ந்த சருமம்: கிரீம் மாய்ஸ் சுரைஸர் உங்களுக்கு ஏற்றது.
சாதாரண, கலவை சருமம்: நுண் துளைகளை அடைத்து பருக்களை ஏற்படுத்தாத மாய்ஸ்சுரைஸர்.

Related Posts

Leave a Comment