நேபாளத்தில் நாய்களுக்கு மாலை அணிவித்து தீபாவளி வழிபாடு

by News Editor
0 comment

தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் நேபாள மக்கள் நாய்களை வழிபட்டு, அவைகளுக்கு உணவு வழங்கினர்.

தீபாவளி பண்டிகை இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படு. வட இந்தியாவின்,சில மாநிலங்களில் தீபாவளி நான்கு ஐந்து நாட்கள் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படும்.

அந்த வகையில் நேபாளத்தில் தீபாவளி பண்டியை ஐந்து நாட்கள் கொண்டாடப்படும். அதில் 2-வது நாள் நாய்களுக்கு மாலை அணிவித்து உணவு வழங்கி வழிபடுவார்கள்.

மனிதர்களுக்கும் நாய்களுக்கும் இடையிலான பிணைப்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இப்படி நடத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

Related Posts

Leave a Comment