தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவுப் பேச்சுப்போட்டி 2020 Hecht

by Web Team
0 comment
14-11-2020 சனிக்கிழமை அன்று மு.ப 10:00 மணியளவில் சூரிச் இல் நடைபெறும். அதனைத்தொடர்ந்து 14, 15-11-2020 சனிக்கிழமை. ஞாயிற்றுக்கிழமை மு.ப 10:00 மணியளவில் பேர்ண் இல் நடைபெறும்.
November 14 – November 15
Nov 14 at 10:00 am – Nov 15 at 10:00 am

Leave a Comment