காயத்ரி மந்திரம்

by Web Team
0 comment

ஓம் ச்வேத வர்ணாயை வித்மஹே!
சூல ஹஸ்தாயை தீமஹி!
தன்னோ மஹேஸ்வரி ப்ரசோதயாத்.

Related Posts

Leave a Comment