அங்காள பரமேஸ்வரி பாடல்

by Lifestyle Editor
0 comment

ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அந்தாதிப் பாடல்:

தான் தோன்றி தரணியில் தந்திடும் நின் புகழ் முன்பே
வான் தோன்றி வருமுன்னை வந்தம்மா நின்
புகழ் பாட யான் தோன்றி என்றும் நின்னருள் பரப்பியே
நினைவில் நானெனும் நீ தோன்றியே நின்றாடுவாய் பராசக்தியே!

Related Posts

Leave a Comment