வாழ்க வையகம் என வாழ்த்துங்கள்

by Web Team
0 comment

* காலையில் எழுந்தவுடன் ‘வாழ்க வையகம்’ என வாழ்த்துங்கள்.
* ஒரு செடியை வாழ்த்தலாம்.அதன் மூலம் செடியின் பலவீனம் நீங்கும்.
* ஆசையை சீர்படுத்தினால் வாழ்வு ஆனந்தமாகும்.
* கவலைப்படுவதால் மனதின் ஆற்றலும், உயிரின் சக்தியும் வீணாகிறது.
* மனதில் கருணை, உடையில் ஒழுக்கம், நடையில் கண்ணியம் கொண்டவரே நல்லவர்.
* கடமையில் ஈடுபாடு இருந்தால் உரிமையும், நலனும் பாதுகாக்கப்படும்.
* உள்ளத்தில் உறுதி, செயலில் ஒழுக்கம் இருந்தால் குறிக்கோளை அடையலாம்.
* இன்பத்தை விட துன்பத்தில் கிடைக்கும் அனுபவம் மதிப்பு மிக்கது.
* ஆசையை அடக்க முடியாது. அறிய முயன்றால் கட்டுப்படும்.
* உழைப்பால் உடலும், உள்ளமும் பலம் பெறுகிறது.
* உண்மையும், நேர்மையும் துன்பத்தைக் கண்டு அஞ்சுவதில்லை.
* நிம்மதியுடன் வாழ நல்லவர்களுடன் நட்பு கொள்ளுங்கள்.
* தனிமனிதன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தால் சமுதாயமும் மகிழ்ச்சியாக வாழும்.
* நற்செயலில் ஈடுபடுவதால் கிடைக்கும் மனநிறைவே நிஜமான மகிழ்ச்சி.
* கடமை தவறாதவர்களே கடவுளுக்கு விருப்பமானவர்கள்.

Related Posts

Leave a Comment