நட்பு

by admin
12 views

யுகங்கள் மாறி மாறி வந்தாலும்
நண்பன் என்னும் உடல் அழிந்தாலும்
நட்பிற்கேது அழிவு
துவாபர யுகத்து கண்ணன்-குசேலன் நட்பு
கலியுகத்தில் இன்றும் நாம் பேசுவதுபோல்

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy