தென்றல் காற்று

by Gokila Suresh
206 views

பூஞ்சோலை, பழத் தோட்டம் சென்று
பூக்களோடும் காய்த்து தொங்கும்
பழங்களுடனும் நட்புறவாடி அதன்
வாசங்களைத் தன்னுள் வைத்து பூங்காற்றாய்
காதலரைப் பிணைக்கும் ‘தென்றல்’ என்று
பெயர் உனக்கு காற்றே ….. நீ தென்றலாய்
இருந்து விடு….. ஒரு நாளும் மனிதரில்
அரக்கர்போல் துயர்தரும் சூறாவளியாய்
மாறாதே, காதலருக்கு தாலாட்டுப்பாடிய நீ
சூறாவளியாய் ஒருபோதும் சூறாவளியாய்
வீசி, தேன்நிலவு காதலரை அவர் தங்கும்
இடத்திலிருந்து தகர்த்தி தூக்கியெறியாதே

காற்றே, நீ எப்போதும் தென்றலாய் மட்டுமே
இருந்து விடு , பயிர்கள் சூழ் வயல் வெளியும்
மலர்சோலையும் , பலம் சோலைகளும் , காதலரும்
உன் புகழ்ப்பாட

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy