ரகசியம்

by Gokila Suresh
188 views

எதையோ எழுதிவைப்போம்
என்று எழுததொடங்கியதும்

என் பேனா முனை உன்னை
முத்தமிட தயாராகிவிடுகிறது

என் எழுத்தில் எப்பொழுதும்
நானில்லை ஆனால்

நீ மட்டும் இல்லாமல் இருந்ததே
இல்லை

இது நான் மட்டும்
அறிந்த ரகசியம் என்றிருந்தேன்

இல்லை எனக்கும் தெரியும்
என்று என் பேனா சொன்னது

இப்பொழுது உங்களுக்கும்

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy