கர்ப்பகாலத்தில் இதயத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்..

by VAS Vasanthy
143 views

கர்ப்ப காலத்தில், பெண்களின் உடல் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறது. இம்மாற்றங்களால் பெண்களின் உடல் பலவித மாற்றங்களை, வடிவங்களை அடைகிறது; பெண்களின் மனமோ வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத மாற்றத்தை எட்டுகிறது. இந்நிலையில் பெண்களின் இதயம் கர்ப்ப காலத்தில் முக்கிய மாற்றங்களுக்கு உள்ளாவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அம்மாற்றங்கள் என்னென்ன என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

பெண்களே! உங்கள் இதயம் சாதாரண அளவை விட 12% பெரிதாவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் உங்கள் உடல் அதிக வேலையை செய்ய ஏற்படும்; உங்களுக்காக, உங்கள் குழந்தைக்காக..! இருதயத்தின் அதிகப்படியான மாற்றங்கள் 9-வது மாதத்தில் நிகழும்..

உங்கள் இதயம் சாதாரண நிலையை விட இருமடங்கு இரத்தத்தை பம்ப் செய்து, உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு அனுப்புகிறது. இது உங்கள் உடல் வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது.

இதயத் துடிப்புகளும், இயக்கங்களும் கூட அதிகரிக்கின்றன; சாதாரண நிலையை விட. ஆரோக்கியான நிலையை கர்ப்பகாலத்தில் மேற்கொள்ள இந்த அதிகரிப்புகள் அவசியமே!

இந்த கருத்துக்களை உங்களால் நம்ப முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், இவை உண்மையே! ஆகையால், கர்ப்பகாலத்தில் இதயத்திற்கு பலம் தரும் உணவுகளில் கவனம் காட்டி, உண்டு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த வேண்டும்.

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy