நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் வேல்விமானம்(தங்கரதம்) – 22.08.2022

by News Editor
0 comment

அருவமும் உருவமாகி, அநாதியாய்ப் பலவாய் ஒன்றாய்,
பிரமமாய் நின்றசோதிப் பிழம்பதோர் மேனியாகி,
கருணை கூர் முகங்களாறும், கரங்கள் பன்னிரண்டுங் கொண்டே,
ஒருதிரு முருகன் வந்து, ஆங்கு, உதித்தனன் உலகமுய்ய.

நன்றி: புகைப்படங்கள் (ஐங்கரன் சிவசாந்தன்)

Related Posts

Leave a Comment