கூர்ம காயத்ரி மந்திரம்

by Lifestyle Editor
0 comment

“ஓம் தராதராய வித்மஹ

பாச ஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ கூர்ம ப்ரசோதயாத்”

இந்த கூர்ம காயத்ரி மந்திரத்தை, தினமும் சொல்லி வருவதன் மூலமாக, திருமாலின் அருள் பரிபூரணமாக கிடைத்து, வாழ்க்கை செல்வச் செழிப்புடன் சுபிட்சமாக அமையும்.

Related Posts

Leave a Comment